Psikoterapide Etik İlkeler

  • Bilimsellik
  • Gizlilik
  • Profesyonellik
  • Özgünlük
  • Güvenilirlik
  • Yaratıcılık
  • Sorumluluk
  • İnsan haklarına saygı ve ayrımcılık yapmama
  • Yetkinlik / Yeterlilik
  • Yararlı olmak ve zarar vermemek