Ergenlik Dönemi

Ergenlik, kişiliğin değişim ve gelişime fazlasıyla açık olduğu, karakteristik özellikleri oluşturan büyük taşların yerlerinden oynadığı bir taraftan zor, bir taraftan da çok kıymetli bir dönemdir.

Ergenlik;

  • Öfke patlamalarının sıkça yaşandığı,
  • Arkadaş seçimlerinin, benimsenen fikirlerin, ilgi alanları ve tarzların, gelecek planlarının sürekli değiştiği ama bütün bunların hepsinin sabit, net ve öfkeli şekilde ifade edildiği,
  • “Ben” dilinin daha net kullanılmaya başlandığı,
  • Anne ve baba ile büyük çatışmaların yaşandığı,
  • İç ve dış sorgulamaların yoğun olduğu,
  • Vicdani değerler ve dürtülerin sergenin iç dünyasında savaş halinde olduğu,
  • Bilişsel, duygusal, fiziksel, cinsel değişimlerin hızlı yaşandığı ve kişinin dengesine zarar verdiği,
  • Öğretilen doğru ve yanlışlarla “Benim doğru ve yanlışlarım” ın yer değiştirmeye başladığı, bütün aile bireyleriyle birlikte ergeni de oldukça yoran, ergenin kendini var etmesine, gerçekleştirmesine neden olan çok değerli bir süreçtir.

Ergenlik döneminde; sorumluluk kavramı üzerine ciddi sıkıntılar, hızlı değişime ve içsel çatışmalara bağlı davranış bozuklukları, uyum ve adaptasyon sorunları gibi en etkin şekilde ve sabırla çözülmesi gereken problemler yaşanabilmektedir.

Kriz yaratan, ruhsal sağlığı tehdit eden, yetişkinlik dönemine iz bırakmasından korkulan, ergeni ve aileyi rahatsız eden tüm sorunların çözümünde psikoterapi seansları aktif ve faydalı bir rol üstlenir.

Ergenlik dönemi boyunca, ortada gözle görünür bir sorun olmasa bile, ergenin bir psikoloğa kendini ifade etmesi, gelecek hedeflerini paylaşması, iç dünyasını açması ve ailenin danışmanlık alması dönemin sağlıklı ve keyifli tamamlanmasını sağlar.